Spelerspassen

De volgende spelers hebben een nieuwe spelerspas nodig.  
Wat hebben we nodig:::    
Recente pasfoto en € 3,=    
Graag in een enveloppe inleveren bij Peter Folmer.  
Wacht hiermee niet te lang, want  
geen pas geen voetbal.    
       
 W. Kuipers    Bakwei 45  
 M. Rossi    Langebaan 29  
       
       
 H. Postma    Murnserdyk   
       
 S. Bult    Murnserdyk 46a